học tin học văn phòng

Yêu cầu tính giờ tình nguyện

 
Công thức chung 
 
= if ( COUNTIF ( rng , "> = 5" ) = 3 , SUM ( rng ) > = 15 )
 
Giải trình 
 
yeu-cau-tinh-gio-tinh-nguyen
 
Ví dụ này cho thấy làm thế nào để tính toán một yêu cầu giờ tình nguyện. Yêu cầu là phải có 15 giờ tình nguyện, với ít nhất là 5 trong mỗi loại. Công thức trong F6 là:
 
= if ( COUNTIF ( C6: E6 , "= 5" ) = 3 , SUM ( C6: E6 ) > = 15 )
 
Công thức này hoạt động như thế nào
 
Có hai yêu cầu phải được thỏa mãn, và cả hai đều được đánh giá bên trong một câu lệnh AND. Yêu cầu đầu tiên là ít nhất 5 giờ tình nguyện trong 3 loại: A, B và C. Yêu cầu này được kiểm tra với một tuyên bố logic dựa trên chức năng COUNTIF:
 
COUNTIF ( C6: E6 , "= 5" ) = 3
 
Trong khoảng C6: E6, chúng ta đếm số lớn hơn hoặc bằng 5.
 
Yêu cầu thứ hai là phải có ít nhất 15 giờ tình nguyện viên. Yêu cầu này được kiểm tra với một biểu th c logic đơn giản dựa trên chức năng SUM:
 
SUM ( C6: E6 ) > = 15 )
 
Nếu cả hai điều kiện logic trở về TRUE, thì hàm AND sẽ trả về TRUE. IF hoặc trả về FALSE, và sẽ trả về false.
 


Hãy like để nhận nhiều bài mới nhất

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơnHÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

Số lượt xem

Đang online6
Tổng xem1

0982.686.028