học tin học văn phòng

Tìm Ngày đầu tiên thứ hai trong một tháng, hoặc Tìm Ngày Thứ hai tuần sau, bằng cách kết hợp với CHỌN chức năng:
 

Tìm Ngày đầu tiên thứ hai trong một tháng:

 
= DATE (YEAR (A1), MONTH (A1), CHOOSE (WEEKDAY (DATE (YEAR (A1), MONTH (A1), 1)), 2,1,7,6,5,4,3)) [Công thức ]
 
Công thức trả về 9/6/2010, ngày thứ Hai đầu tiên trong tháng Chín, 2010. Ô A1 chứa ngày (2010/09/15), được gọi cho việc xác định tháng và năm mà ngày thứ Hai đầu tiên được tính .
 
DATE (YEAR (A1), MONTH (A1), 1) trả về ngày đầu tiên của tháng và năm kể từ ngày nhập vào trong tế bào A1.
 
WEEKDAY chức năng trả về các ngày trong tuần tương ứng với một ngày. WEEKDAY (DATE (YEAR (A1), MONTH (A1), 1)) trả về giá trị 4. Điều này có nghĩa rằng ngày đầu tiên của tháng (tức là. 2010/09/01) là một ngày thứ Tư (Chủ nhật là 1, thứ hai là 2, thứ ba là 3 và thứ tư là 4, ... Thứ bảy là 7).
 
Trình tự của "2,1,7,6,5,4,3" liên quan tới các ngày thứ Hai, có liên quan đến các ngày trong tuần tức là tương ứng. Nếu 2010/09/01 là một ngày thứ Tư, ngày thường của nó là 4 và CHỌN chức năng chọn giá trị thứ 4 tro g chuỗi, đó là 6 và công thức trả về ngày 9/6/2010. Nếu 2008/06/01 là một ngày chủ nhật, ngày thường của nó là 1 và CHỌN chức năng chọn giá trị 1 trong các trình tự, đó là 2 và công thức sẽ trả về ngày 2008/06/02, như là thứ hai đầu tiên của tháng.
 
Để Tìm Ngày đầu tiên thứ ba trong một tháng, sử dụng công thức: 
= DATE (YEAR (A1), MONTH (A1), CHOOSE (WEEKDAY (DATE (YEAR (A1), MONTH (A1), 1)), 3,2,1,7,6,5,4)). Lưu ý sự thay đổi trong trình tự của nos. để "3,2,1,7,6,5,4".
 
 
Tìm Ngày Thứ hai tuần sau:
 
= CHOOSE (WEEKDAY (A1), A1 + 1, A1 + 7, A1 + 6, A1 + 5, A1 + 4, A1 + 3, A1 + 2) [Công thức]
 
Công thức trả về 2010/09/20, ngày Thứ hai tuần sau ngày nêu tại Ô A1 (2010/09/15).
 
Công thức giải thích là tương tự như trên.
 
công thức thay thế để tìm ngày thứ hai tiếp theo:
= CHOOSE (WEEKDAY (A1,2), A1, A1 + 6, A1 + 5, A1 + 4, A1 + 3, A1 + 2, A1 + 1). Lưu ý rằng định dạng của WEEKDAY (A1,2) chỉ Số 1 vào ngày Thứ Hai, ... .. cho đến Số 7 chủ nhật.
 
công thức thay thế thứ hai để tìm thấy ngày thứ Hai tới: = A1 + CHOOSE (WEEKDAY (A1), 1,7,6,5,4,3,2).
 
Công thức để tìm ngày chủ nhật tiếp theo: = CHOOSE (WEEKDAY (A1), A1, A1 + 6, A1 + 5, A1 + 4, A1 + 3, A1 + 2, A1 + 1).
iếp theo: = CHOOSE (WEEKDAY (A1), A1, A1 + 6, A1 + 5, A1 + 4, A1 + 3, A1 + 2, A1 + 1).


Hãy like để nhận nhiều bài mới nhất

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơnĐiều mà ai cũng quan tâmHÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

Số lượt xem

Đang online8
Tổng xem1

0982.686.028