học tin học văn phòng

TÌM Function (Worksheet)

 
Các chức năng FIND trả về vị trí bắt đầu của một chuỗi văn bản, mà nó nằm bên trong một chuỗi văn bản thứ hai. Các vị trí bắt đầu là số lượng, mà được tính bắt đầu từ ký tự đầu tiên của chuỗi đó văn bản thứ hai. TÌM là trường hợp nhạy cảm . Cú pháp: FIND (TEXT_TO_FIND, within_text, START_NUMBER) . Nó là cần thiết để đề cập đến 2 đối số đầu tiên, trong khi đối số START_NUMBER là tùy chọn. Các TEXT_TO_FIND đối số là chuỗi văn bản mà bạn muốn tìm hoặc xác định vị trí, và nó không thể chứa bất kỳ ký tự đại diện. Các within_text số là chuỗi văn bản thứ hai mà trong đó bạn muốn tìm hoặc tìm kiếm. Các START_NUMBER lập luận xác định số lượng nhân vật của within_text từ nơi mà bạn muốn để bắt đầu tìm kiếm. Số ký tự đầu tiên của within_text là 1, incrementing về phía bên phải. Bỏ qua đối số START_NUMBER sẽ bắt đầu tìm kiếm của bạn từ tức là nhân vật đầu tiên. số 1. Excel FIND chức năng là một chức năng bảng tính. TÌM không phải là một chức năng VBA nhưng có thể được gọi hay sử dụng trong mã VBA (chức năng bảng tính có thể được gọi từ VBA sử dụng các ứng dụng hoặc các vật Application.Worksheet).
 
Nếu TEXT_TO_FIND không thể được đặt tro g within_text, hoặc nếu START_NUMBER được quy định như ít hơn 1 hoặc lớn hơn độ dài của within_text, hàm FIND sẽ trả lại #VALUE! giá trị lỗi.
 
Nếu bạn chỉ định TEXT_TO_FIND văn bản như rỗng ( ""), hàm FIND sẽ phù hợp với nhân vật số START_NUMBER (hoặc 1, nếu START_NUMBER là bỏ qua) trong within_text.
 
Sự khác biệt với TÌM KIẾM là FIND là trường hợp nhạy cảm và không cho phép ký tự đại diện. Nếu bạn không muốn làm một tìm kiếm nhạy trường hợp hoặc sử dụng ký tự đại diện, bạn có thể sử dụng TÌM KIẾM.
 
 
Ví dụ:
 
Ô A2 chứa chuỗi văn bản "Australia".
 
= FIND ( "a", A2)
Trả 6, đó là vị trí của các nhân vật đầu tiên có vốn hóa nhỏ "a" trong chuỗi.
 
= FIND ( "A", A2)
Trả về 1, đó là vị trí của các nhân vật đầu tiên vốn hóa lớn "một" trong chuỗi.
 
= FIND ( "A", A2,7)
Trả về #VALUE! giá trị lỗi, bởi vì văn bản "A" không tìm thấy trong chuỗi.
 
= FIND ( "a", A2,7)
Trả 9, đó là vị trí của các nhân vật đầu tiên có vốn hóa nhỏ "một" trong chuỗi, bắt đầu từ nhân vật số 7. 
n vật số 7. 


Hãy like để nhận nhiều bài mới nhất

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơnĐiều mà ai cũng quan tâmHÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

Số lượt xem

Đang online9
Tổng xem1

0982.686.028