học tin học văn phòng

Powerpoint 2003
Xem slide trong Slide Show view powerpoint 2003

Xem slide trong Slide Show view powerpoint 2003

Hướng dẫn bạn Xem slide trong Slide Show view powerpoint 2003
Thay đổi và xem các slide trong Outline view

Thay đổi và xem các slide trong Outline view

Hướng dẫn bạn cách Thay đổi và xem các slide trong Outline view powerpoint 2003
Làm việc với các slide trong chế độ Normal

Làm việc với các slide trong chế độ Normal

Bạn muốn Làm việc với các slide trong chế độ Normal PowerPoint 2003 chưa biết làm như thế nào
Trượt Sorter view trong powerpoint 2003

Trượt Sorter view trong powerpoint 2003

Hướng dẫn sử dụng chế độ Trượt Sorter view trong powerpoint 2003
Xóa một slide trong powerpoint 2003

Xóa một slide trong powerpoint 2003

Hướng dẫn Xóa một slide trong powerpoint 2003
Sao chép một slide powerpoint 2003

Sao chép một slide powerpoint 2003

Làm sao để có thể Sao chép một slide powerpoint 2003 trên sidle của mình
Chèn một slide mới vào powerpoint 2003

Chèn một slide mới vào powerpoint 2003

Hướng dẫn làm việc và tạo ra rồi Chèn một slide mới vào powerpoint 2003
Làm việc với placeholders

Làm việc với placeholders

Bắt đầu Làm việc với placeholders powerpoint 2003 làm quen với công cụ trình chiếu, nhập văn bản
Chọn một slide layout PowerPoint 2003

Chọn một slide layout PowerPoint 2003

Hướng dẫn bạn Chọn một slide layout PowerPoint 2003 đẹp nhất cho bài trình chiếu của mình
Tạo một slide trình chiếu PowerPoint 2003

Tạo một slide trình chiếu PowerPoint 2003

Hướng dẫn cách Tạo một slide trình chiếu PowerPoint 2003 đơn giản hiểu quả
Menu thả xuống PowerPoint 2003

Menu thả xuống PowerPoint 2003

Bạn cần làm quen với Menu thả xuống PowerPoint 2003 trước tiên khi làm powerpoint
Sử dụng khung tác vụ PowerPoint 2003

Sử dụng khung tác vụ PowerPoint 2003

Hướng dẫn Sử dụng khung tác vụ PowerPoint 2003 làm quen hay nhất
Các cửa sổ nhiệm vụ PowerPoint 2003

Các cửa sổ nhiệm vụ PowerPoint 2003

Làm quen với Các cửa sổ nhiệm vụ PowerPoint 2003
Xem các nút và các điểm trượt powerpoint 2003

Xem các nút và các điểm trượt powerpoint 2003

Hướng dẫn bạn làm quen va Xem các nút và các điểm trượt powerpoint 2003
Các bộ phận của cửa sổ PowerPoint 2003

Các bộ phận của cửa sổ PowerPoint 2003

Hướng dẫn làm quen với Các bộ phận của cửa sổ PowerPoint 2003


HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

Số lượt xem

Đang online8
Tổng xem1

0982.686.028