học tin học văn phòng

MID Function (Worksheet / VBA)

 
Excel chức năng MID có thể được sử dụng như là một chức năng bảng tính và một hàm VBA. Các chức năng MID trả về số quy định của ký tự trong một chuỗi văn bản, bắt đầu từ một vị trí xác định (tức là. Bắt đầu từ một số nhân vật được chỉ định). Sử dụng chức năng này để trích xuất một tiểu chuỗi từ bất kỳ một phần của một chuỗi văn bản. Cú pháp: MID (text_string, START_NUMBER, char_numbers) . Các text_string đối số là chuỗi văn bản mà từ đó bạn muốn trích xuất số quy định của ký tự. Các START_NUMBER lập luận xác định số lượng nhân vật mà từ đó để bắt đầu giải nén các tiểu chuỗi, ký tự đầu tiên trong một chuỗi văn bản được START_NUMBER 1 và incrementing về phía bên phải. Các char_numbers lập luận xác định số ký tự cần trích từ chuỗi văn bản.
 
Nếu START_NUMBER là lớn hơn chiều dài của chuỗi văn bản, một chuỗi rỗng (không dài) được trả về; nếu nó là ít hơn so với chiều dài của chuỗi văn bản nhưng cùng với char_numbers (tức. START_NUMBER PLUS char_numbers) nó lớn hơn chiều dài của chuỗi văn bản, hàm MID sẽ trả lại chuỗi văn bản đầy đủ từ vị trí START_NUMBER đến cùng của chuỗi văn bản.
 
Sử dụng MID chức năng như một chức năng bảng tính , nếu một giá rị âm được quy định cho char_numbers, MID sẽ trả lại #VALUE! giá trị lỗi; nếu START_NUMBER là nhỏ hơn 1, MID sẽ trả lại #VALUE! giá trị lỗi. Tất cả các đối số cần thiết để được chỉ định khi sử dụng như là một chức năng bảng tính.
 
Sử dụng MID chức năng như là một hàm VBA: Lập luận char_numbers là tùy chọn khi sử dụng như chức năng VBA, và nếu bỏ qua hàm sẽ trả về các chuỗi văn bản đầy đủ từ vị trí START_NUMBER đến cuối của chuỗi văn bản. Tất cả các tham số khác là cần thiết để được chỉ định khi sử dụng như là một hàm VBA. Nếu text_string chứa Null, chức năng cũng trả về Null.
 
 
Ví dụ:
 
Ô A1 chứa chuỗi văn bản "James Bond".
 
= MID (A1,2,6)
Trả "ames B". Bắt đầu từ tức là nhân vật thứ hai. "A", và sau đó xác định rằng 6 ký tự được trả lại bắt đầu từ "một".
 
= MID (A1,2,15)
Trả "ames Bond". Trả về tất cả các nhân vật bắt đầu từ nhân vật thứ hai của "a", bởi vì các ký tự định vị trí số 15 cộng bắt đầu số 2 (tức là. Tổng số 17) vượt quá chiều dài chuỗi 10 ký tự.
 
= MID (A1,12,2)
Trả văn bản trống (), vì số đầu 12 vượt quá độ dài chuỗi 10 ký tự.
 
= MID (A1,0,7)
Trả về #VALUE! giá trị lỗi, bởi vì số lượng đầu (tức là. zero) nhỏ hơn 1.
iv>
 
= MID (A1,0,7)
Trả về #VALUE! giá trị lỗi, bởi vì số lượng đầu (tức là. zero) nhỏ hơn 1.


Hãy like để nhận nhiều bài mới nhất

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơnHÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

Số lượt xem

Đang online9
Tổng xem1

0982.686.028