học tin học văn phòng

LEN Function (Worksheet / VBA) 

 
Excel chức năng LEN có thể được sử dụng như là một chức năng bảng tính và một hàm VBA. Các bảng LEN chức năng trả về số ký tự trong một chuỗi văn bản. Sử dụng chức năng này để có được độ dài của một chuỗi văn bản. Cú pháp: LEN (text_string) . Nó là cần thiết để đề cập đến các text_string lập luận đó là chuỗi văn bản có chiều dài bạn muốn để có được trong số các nhân vật. Lưu ý rằng không gian cũng được tính là ký tự. Các chức năng bảng tính LENB trả về số byte được sử dụng để đại diện cho các ký tự trong một chuỗi văn bản - đếm mỗi nhân vật là 1 byte, trừ khi một ngôn ngữ DBCS [tức. Nhật Bản, Trung Quốc (giản thể), Tiếng Trung Quốc (truyền thống), và Hàn Quốc] được thiết lập như là ngôn ngữ mặc định trong đó một nhân vật được tính là 2 byte. Cú pháp: LENB (text_string) .
 
Trong khi sử dụng LEN như một hàm VBA - Cú pháp: Len (text_string) hoặc Len (variable_name) - bạn có thể sử dụng một chuỗi văn bản hoặc một tên biến và hàm sẽ trả về một giá trị Long đại diện cho số ký tự có trong chuỗi hoặc số byte cần thiết để lưu trữ một biến. Sử dụng VBA Len chức năng cho một biến kiểu biến thể sẽ đối xử với các biến như là một String và trả lại số ký tự chứa trong nó. Một text_string hoặc biến có chứa Null, cũng sẽ trở lại Null. Các VBA Len chức năng trả về số ký tự trong chuỗi nơi biến là của String kiểu phụ hoặc biến thể, và trong đó các biến là các kiểu con số hàm trả về số byte được sử dụng để lưu trữ các biến.
 
 
Thí dụ:
 
Ô A1 chứa chuỗi văn bản "James Bond".
 
= LEN (A1)
Trả 10, chiều dài chuỗi đo bằng số lượng các ký tự.


Hãy like để nhận nhiều bài mới nhất

Bình luận

Dinh Van Tinh
2018-08-20 09:34:54

đính kèm để tham khảo nhé sử dụng hàm INDEX Chúc bạn thành áp dụng tại file tạo Vlookup sang bên trái trong Excel thấy tại đây. và tải bài tập hướng dẫn Sử dụng ChartWizard có thể tìm bạn xem video hướng dẫn Bài tập Excel Sắp xếp dữ liệu của mình đều và đơn giản. Các 26 bài tập excel từ cơ bản hàm Left để lọc

Các bài viết mới

Các tin cũ hơnHÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

Số lượt xem

Đang online7
Tổng xem1

0982.686.028