học tin học văn phòng

Làm quen với Columns, rows, and cells excel 2007

 
Để thay đổi độ rộng cột:
 
Đặt con trỏ trên dòng cột trong tiêu đề cột, và một mũi tên hai sẽ xuất hiện.
 
ex07_modifycolumn
 
Nhấp chuột trái chuột, sau đó kéo con trỏ đến đúng để tăng chiều rộng cột hoặc đến trái để giảm độ rộng cột.
 
Thả nút chuột. 
 
HOẶC
 
Nhấp chuột trái vào tiêu đề cột của một cột bạn muốn sửa đổi. Toàn bộ cột sẽ xuất hiện nổi bật .
 
ex07_selectcolumn
 
Nhấp vào Format lệnh trong nhóm Ô trên Home tab. Một menu sẽ xuất hiện
 
ex07_format
 
Chọn Column Width nhập cụ thể cột đo .
 
Chọn AutoFit Column Width để điều chỉnh cột vì vậy tất cả các văn bản sẽ phù hợp.
 
Nếu bạn thấy dấu hiệu bảng Anh (#######) trong một tế bào, nó có nghĩa là các cột là không đủ rộng để hiển thị các nội dung di động. Đơn giản chỉ cần tăng độ rộng cột để hiển thị các nội dung di động.
 
Để thay đổi chiều cao hàng:
 
Đặt con trỏ trên dòng hàng bạn muốn thay đổi, và một mũi tên hai sẽ xuất hiện.
 
ex07_modifyrow
 
Nhấp chuột trái chuột, sau đó kéo con trỏ lên để giảm chiều cao hàng hoặc xuống để tăng chiều cao hàng.
 
Thả nút chuột. 
 
HOẶC
 
Nhấp vào Format lệnh trong nhóm Ô trên Home tab. Một menu sẽ xuất hiện
 
07_format%201
 
Chọn Row Height để nhập cụ thể hàng đo lường .
 
Chọn AutoFit Row Height để điều chỉnh hàng vì vậy tất cả các văn bản sẽ phù hợp.
 
>> Mời bạn tham khảo: Chế độ tương thích excel 2007
 

 

">Chế độ tương thích excel 2007
 

 Hãy like để nhận nhiều bài mới nhất

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơnKHOÁ HỌC TIN HỌC

Dịch vụ

Điều mà ai cũng quan tâm

Đào tạo excel

Đào Tạo powerpointĐào Tạo powerpoint

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

Số lượt xem

Đang online7
Tổng xem1

0982.686.028