học tin học văn phòng

chức năng AMORLINC

 
Áp dụng cho: Excel 2016 , Excel 2013 , Excel 2010 , Excel 2007 , Excel 2016 cho Mac , Excel cho Mac 2011 , Nhiều hơn ...
Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách sử dụng của AMORLINC  chức năng trong Microsoft Excel.
 
Sự miêu tả
 
Trả về khấu hao cho từng kỳ kế toán. Chức năng này được cung cấp cho hệ thống kế toán Pháp. Nếu một tài sản được mua vào giữa các kỳ kế toán, khấu hao theo tỷ lệ được đưa vào tài khoản.
 
cú pháp
 
AMORLINC (chi phí, date_purchased, first_period, cứu hộ, thời gian, tốc độ, [cơ sở])
 
QUAN TRỌNG:  Bạn nên nhập bằng hàm DATE, hoặc là kết quả của các công thức hoặc các chức năng khác. Ví dụ, sử dụng DATE (2008,5,23) trong ngày 23 tháng 5, 2008. Vấn đề có thể xảy ra nếu ngày được nhập dưới dạng văn bản.
 
Cú pháp AMORLINC hàm có đối số sau:
 
Chi phí     bắt buộc. Các chi phí của tài sản.
 
Date_purchased     buộc. Các ngày mua của tài sản.
  >
First_period     buộc. Ngày cuối của giai đoạn đầu tiên.
 
Salvage     buộc. Các giá trị cứu hộ ở cuối cuộc đời của tài sản.
 
Thời gian     bắt buộc. Các kỳ.
 
Tỷ     buộc. Tỷ lệ khấu hao.
 
Cơ sở     bắt buộc. Các cơ sở năm để được sử dụng.
 
Nền Tảng
Hệ Thống Gia Ngày
0 hoặc bỏ qua 360 ngày (phương pháp NASD)
1 thực tế
2 365 ngày trong một năm
3 360 ngày trong một năm (phương pháp châu Âu)
Các chú thích
 
cửa hàng Microsoft Excel ngày như số serial tuần tự để họ có thể được sử dụng trong tính toán. Theo mặc định, 01 Tháng 1 1900 là nối tiếp số 1, và ngày 01 tháng 1 năm 2008 là nối tiếp số 39.448 vì nó là 39.448 ngày sau ngày 1 tháng 1 năm 1900.
 
Thí dụ
 
Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán nó vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Đối với các công thức để hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu bạn cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả các dữ liệu.
 
 
Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán nó vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Đối với các công thức để hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu bạn cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả các dữ liệu.
 
Dữ Liệu Sự Miêu Tả  
2400 Giá cả  
39.679 ngày mua hàng  
39.813 Kết thúc giai đoạn đầu tiên  
300 giá trị cứu hộ  
1 Giai đoạn  
0.15 tỷ lệ khấu hao  
1 cơ sở thực tế (xem ở trên)  
Công thức Sự miêu tả Kết quả
= AMORLINC (A2, A3, A4, A5, A6, A7, A7)
Dữ Liệu Sự Miêu Tả  
2400 Giá cả  
39.679 ngày mua hàng  
39.813 Kết thúc giai đoạn đầu tiên  
300 giá trị cứu hộ  
1 Giai đoạn  
0.15 tỷ lệ khấu hao  
1 cơ sở thực tế (xem ở trên)  
Công thức Sự miêu tả Kết quả
= AMORLINC (A2, A3, A4, A5, A6, A7, A7) khấu hao thời gian đầu tiên 360

 Hãy like để nhận nhiều bài mới nhất

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơnHÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

Số lượt xem

Đang online8
Tổng xem1

0982.686.028