học tin học văn phòng

Trong Excel 2010 hoặc sau đó, các chức năng này đã được thay thế với các chức năng mới mà cung cấp cải thiện độ chính xác và có tên phản ánh tốt hơn sử dụng của họ.
 
Bạn vẫn có thể sử dụng chúng để tương thích với các phiên bản trước của Excel, nhưng nếu tính tương thích ngược là không cần thiết, bạn nên bắt đầu sử dụng các chức năng mới để thay thế. Để biết thêm thông tin về các chức năng mới, xem các chức năng thống kê (tham khảo) và các chức năng toán học và lượng giác (tham khảo) .
 
Nếu bạn đang sử dụng Excel 2007, bạn sẽ tìm thấy các chức năng này trong thống kê hoặc Math & Trig loại trên Formulas tab.
 
 
 
hàm BETADIST
 
Trả về hàm phân phối tích lũy beta
 
hàm BETAINV
 
Trả về nghịch đảo của hàm phân phối tích lũy cho một phân bố beta định
 
chức năng BINOMDIST
 
Trả về xác suất phân phối nhị thức cá nhân hạn
 
hàm CHIDIST
 
Trả ề xác suất một đuôi của phân phối chi-squared
 
chức năng CHIINV
 
Trả về nghịch đảo của xác suất một đuôi của phân phối chi-squared
 
chức năng CHITEST
 
Trả bài kiểm tra độc lập
 
hàm CONCATENATE
 
Tham gia hai hay nhiều chuỗi văn bản thành một chuỗi
 
chức năng TỰ TIN
 
Trả về khoảng tin cậy cho một dân số có nghĩa
 
chức năng COVAR
 
Trả về phương sai, mức trung bình của các sản phẩm của độ lệch cặp
 
chức năng CRITBINOM
 
Trả về giá trị nhỏ nhất mà phân phối nhị thức tích lũy là nhỏ hơn hoặc bằng giá trị tiêu chuẩn
 
chức năng EXPONDIST
 
Trả về phân phối mũ
 
chức năng FDIST
 
Trả về phân phối xác suất F
 
chức năng FINV
 
Trả về nghịch đảo của phân phối xác suất F.
 
chức năng TẦNG
 
Làm tròn một số xuống, hướng về zero
 
chức năng DỰ BÁO
 
Tính toán, hoặc dự đoán một giá trị tương lai bằng cách sử dụng các giá trị hiện có.
 
chức năng FTEST
 
Trả về kết quả của một chiếc F-test
 
chức năng GAMMADIST
 
Trả về phân phối gamma
 
chức năng GAMMAINV
 
Trả về nghịch đảo của phân phối tích lũy gamma
 
chức năng HYPGEOMDIST
 
Trả về phân phối hypergeometric
 
chức năng LOGINV
 
Trả về nghịch đảo của hàm phân phối tích lũy lognormal
 
chức năng LOGNORMDIST
 
Trả về phân phối lognormal tích lũy
 
chức năng PHƯƠNG
 
Trả về giá trị phổ biến nhất trong một tập dữ liệu
 
chức năng NEGBINOMDIST
 
Trả về phân phối nhị thức âm
 
chức năng NORMDIST
 
Trả về phân phối tích lũy chuẩn
 
hàm NORMINV
 
Trả về nghịch đảo của phân phối tích lũy chuẩn
chức năng DỰ BÁO
 
Tính toán, hoặc dự đoán một giá trị tương lai bằng cách sử dụng các giá trị hiện có.
 
chức năng FTEST
 
Trả về kết quả của một chiếc F-test
 
chức năng GAMMADIST
 
Trả về phân phối gamma
 
chức năng GAMMAINV
 
Trả về nghịch đảo của phân phối tích lũy gamma
 
chức năng HYPGEOMDIST
 
Trả về phân phối hypergeometric
 
chức năng LOGINV
 
Trả về nghịch đảo của hàm phân phối tích lũy lognormal
 
chức năng LOGNORMDIST
 
Trả về phân phối lognormal tích lũy
 
chức năng PHƯƠNG
 
Trả về giá trị phổ biến nhất trong một tập dữ liệu
 
chức năng NEGBINOMDIST
 
Trả về phân phối nhị thức âm
 
chức năng NORMDIST
 
Trả về phân phối tích lũy chuẩn
 
hàm NORMINV
 
Trả về nghịch đảo của phân phối tích lũy chuẩn
 
chức năng NORMSDIST
 
Trả về phân phối tích lũy chuẩn chuẩn
 
chức năng NORMSINV
 
Trả về nghịch đảo của phân phối tích lũy chuẩn chuẩn
 
chức năng PERCENTILE
 
Trả percentile thứ k của các giá trị trong một phạm vi
 
chức năng PERCENTRANK
 
Trả về thứ hạng tỷ lệ phần trăm của một giá trị trong một tập dữ liệu
 
chức năng POISSON
 
Trả về phân phối Poisson
 
chức năng QUARTILE
 
Trả về tứ phân vị của một tập dữ liệu
 
hàm RANK
 
Trả về thứ hạng của một số trong một danh sách các số
 
chức năng STDEV
 
Ước tính độ lệch chuẩn dựa trên một mẫu
 
chức năng STDEVP
 
Tính độ lệch chuẩn dựa trên toàn bộ dân số
 
chức năng TDIST
 
Trả về phân phối t của sinh viên
 
chức năng TINV
 
Trả về nghịch đảo của phân phối t của sinh viên
 
hàm hàm TTEST
 
Trả về xác suất kết hợp với t-thi của sinh viên
 
chức năng VAR
 
Ước tính phương sai dựa trên một mẫu
 
chức năng VARP
 
Tính phương sai dựa trên toàn bộ dân số
 
chức năng WEIBULL
 
Trả về phân phối Weibull
 
chức năng ZTEST
 
Trả về một phía xác giá trị của z-test
 
>> Tham khảo làm: Bài tập excel 2007 hay nhất


Hãy like để nhận nhiều bài mới nhất

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơnHÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

Số lượt xem

Đang online25
Tổng xem1

0982.686.028