học tin học văn phòng

Chia sẻ các bạn cách sử dụng Các hàm chức năng toán học và lượng giác trong excel 2007 2010 2013 tiến tới là 2016 hay nhất khoa học nhất
 
chức năng ABS
 
Trả về giá trị tuyệt đối của một số
 
chức năng ACOS
 
Trả về arccosine của một số
 
chức năng ACOSH
 
Trả về nghịch đảo cosin hyperbol của một số
 
chức năng ACOT Excel 2013
 
Trả về arccotangent của một số
 
chức năng ACOTH Excel 2013
 
Trả về arccotangent hyperbol của một số
 
chức năng GỘP
 
Trả về một số tổng hợp trong một danh sách hoặc cơ sở dữ liệu
 
chức năng ARABIC
 
Chuyển đổi một số La Mã sang tiếng Ả Rập, như một số
 
chức năng ASIN
 
Trả về arcsin của một số
 
chức năng asinh
 
Trả về nghịch đảo sin hyperbol của một số
 
chức năng ATAN
 
Trả về arctang của một số
 
chức năng ATAN2
v>  
Trả về arctang từ x và y tọa độ
 
chức năng atanh
 
Trả về nghịch đảo tang hyperbol của một số
 
chức năng Base Excel 2013
 
Chuyển đổi một số thành một đại diện văn bản với cơ số nhất định (cơ sở)
 
chức năng tRẦN
 
Làm tròn một số đến số nguyên gần nhất hoặc bội số gần nhất của ý nghĩa
 
chức năng CEILING.MATH Excel 2013
 
Làm tròn một số lên, đến số nguyên gần nhất hoặc bội số gần nhất của ý nghĩa
 
chức năng CEILING.PRECISE
 
Làm tròn một số nguyên gần nhất hoặc bội số gần nhất của ý nghĩa. Bất kể các dấu hiệu của các số, số được làm tròn lên.
 
chức năng COMBIN
 
Trả về số tổ hợp cho một số đối tượng
 
chức năng COMBINA Excel 2013
 
Trả về số tổ hợp với các lần lặp lại cho một số mặt hàng
 
chức năng COS
 
Trả về cosin của một số
 
chức năng COSH
 
Trả về cosin hyperbol của một số
 
chức năng COT Excel 2013
 
Trả về cotang của một góc
 
chức năng COTH Excel 2013
 
Trả về cotang hyperbol của một số
 
chức năng CSC Excel 2013
 
Trả về côsec của một góc
 
chức năng CSCH Excel 2013
 
Trả về côsec hyperbol của một góc
 
chức năng DECIMAL Excel 2013
 
Chuyển đổi một đại diện văn bản của một số trong một cơ sở cho thành một số thập phân
 
DEGREES chức năng
 
Chuyển đổi radian sang độ
 
NGAY CẢ chức năng
 
Làm tròn một số đến số nguyên chẵn gần
 
chức năng EXP
 
Trả về e lũy thừa của một số lượng nhất định
 
chức năng THẬT
 
Trả về giai thừa của một số
 
chức năng FACTDOUBLE
 
Trả về giai thừa đôi của một số
 
chức năng TẦNG
 
Làm tròn một số xuống, hướng về zero
 
chức năng FLOOR.MATH Excel 2013 iv>
 
chức năng COT Excel 2013
 
Trả về cotang của một góc
 
chức năng COTH Excel 2013
 
Trả về cotang hyperbol của một số
 
chức năng CSC Excel 2013
 
Trả về côsec của một góc
 
chức năng CSCH Excel 2013
 
Trả về côsec hyperbol của một góc
 
chức năng DECIMAL Excel 2013
 
Chuyển đổi một đại diện văn bản của một số trong một cơ sở cho thành một số thập phân
 
DEGREES chức năng
 
Chuyển đổi radian sang độ
 
NGAY CẢ chức năng
 
Làm tròn một số đến số nguyên chẵn gần
 
chức năng EXP
 
Trả về e lũy thừa của một số lượng nhất định
 
chức năng THẬT
 
Trả về giai thừa của một số
 
chức năng FACTDOUBLE
 
Trả về giai thừa đôi của một số
 
chức năng TẦNG
 
Làm tròn một số xuống, hướng về zero
 
chức năng FLOOR.MATH Excel 2013
 
Làm tròn một số xuống, đến số nguyên gần nhất hoặc bội số gần nhất của ý nghĩa
 
chức năng FLOOR.PRECISE
 
Làm tròn một số xuống số nguyên gần nhất hoặc bội số gần nhất của ý nghĩa. Bất kể các dấu hiệu của các số, số được làm tròn xuống.
 
chức năng GCD
 
Trả lại ước chung lớn nhất
 
chức năng INT
 
Làm tròn một số xuống số nguyên gần nhất
 
chức năng ISO.CEILING Excel 2013
 
Trả về một số được làm tròn đến số nguyên gần nhất hoặc bội số gần nhất của ý nghĩa
 
chức năng LCM
 
Trả về bội số chung nhỏ nhất
 
chức năng LN
 
Trả về logarit tự nhiên của một số
 
chức năng LOG
 
Trả về logarit của một số cho một cơ sở định
 
chức năng LOG10
 
Trả về logarit cơ số 10 của một số
 
hàm MDETERM
 
Trả về định ma trận của một mảng
 
hàm MINVERSE
 
Trả về nghịch đảo ma trận của một mảng
 
hàm MMULT
 
Trả về ma trận của hai mảng
 
chức năng MOD
 
Trả về phần còn lại từ bộ phận
 
chức năng hàm MROUND
 
Trả về một số được làm tròn nhiều mong muốn
 
chức năng MULTINOMIAL
 
Trả về đa thức của một tập hợp các số
 
chức năng MUNIT Excel 2013
 
Trả về ma trận đơn vị hoặc kích thước quy định
 
hàm ODD
 
Làm tròn một số đến số nguyên lẻ gần nhất
 
chức năng PI
 
Trả về giá trị của pi
 
chức năng ĐIỆN
 
Trả về kết quả của một số được nâng lên một sức mạnh
 
chức năng HÓA
 
Nhân với đối số của nó
 
hàm hàm QUOTIENT
 
Trả về phần nguyên của một bộ phận
 
chức năng RADIANS
 
Chuyển đổi độ sang radian
 
hàm RAND
 
Trả về một số ngẫu nhiên giữa 0 và 1
 
hàm RANDBETWEEN
 
Trả về một số ngẫu nhiên giữa các con số bạn chỉ định
 
hàm ROMAN
 
Chuyển đổi một số Ả Rập để Rôma, như các văn bản
 
hàm ROUND
 
Làm tròn một số đến một số quy định của các chữ số
 
hàm ROUNDDOWN
 
Làm tròn một số xuống, hướng về zero
 
hàm ROUNDUP
 
Làm tròn một số lên, đi từ con số không
 
chức năng SEC Excel 2013
 
Trả về cát tuyến của một góc
 
chức năng SECH  Excel 2013
 
Trả về cát tuyến hyperbol của một góc
 
chức năng SERIESSUM
 
Trả về tổng của một loạt điện năng dựa trên công thức
 
chức năng SIGN
 
Trả về dấu của một số
 
chức năng SIN
 
Trả về sin của góc cho
 
chức năng SINH
 
Trả về sin hyperbol của một số
 
chức năng SQRT
 
Trả về căn bậc hai
 
chức năng SQRTPI
 
Trả về căn bậc hai của (số * pi)
 
hàm SUBTOTAL
 
Trả về một tổng phụ trong một danh sách hoặc cơ sở dữ liệu
 
hàm SUM
 
Thêm đối số của nó
 
hàm SUMIF
 
Thêm các tế bào được quy định bởi một tiêu chí được đưa
 
hàm SUMIFS
 
Thêm các tế bào trong một loạt đáp ứng nhiều tiêu chí
 
hàm SUMPRODUCT
 
Trả về tổng các sản phẩm của các thành phần mảng tương ứng
 
chức năng SUMSQ
 
Trả về tổng các bình phương của các đối số
 
hàm SUMX2MY2
 
Trả về tổng các bình phương của giá trị tương ứng trong hai mảng
 
chức năng SUMX2PY2
 
Trả về tổng của tổng bình phương của giá trị tương ứng trong hai mảng
 
hàm SUMXMY2
 
Trả về tổng bình phương các khác biệt về giá trị tương ứng trong hai mảng
 
chức năng TÂN
 
Trả về tang của một số
 
chức năng TÁNH
 
Trả về tang hyperbol của một số
 
hàm TRUNC
 
Cắt một số thành một số nguyên


Hãy like để nhận nhiều bài mới nhất

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơnHÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

Số lượt xem

Đang online6
Tổng xem1

0982.686.028