học tin học văn phòng

Excel CHỌN Chức năng

 
CHOOSE hàm trả về một giá trị từ một danh sách các giá trị dựa trên một số vị trí quy định.
 
Cú pháp: CHOOSE (POSITION_NUMBER, value1, value2, ... giá trị 254)
 
POSITION_NUMBER là một số giữa 1 và 254 trong đó xác định vị trí của một giá trị trong một danh sách các giá trị. Các POSITION_NUMBER có thể là một số, một tên xác định, một công thức hoặc chức năng, hoặc một tham chiếu đến một ô chứa số. Lưu ý rằng trong Excel 2007 và Excel 2010 số lượng tối đa các giá trị có thể là 254 nhưng Excel 2003 cho phép tối đa chỉ có 29 giá trị.
 
Nếu POSITION_NUMBER là ít hơn 1 hoặc lớn hơn số lượng các giá trị trong danh sách, hàm sẽ trả về các #VALUE! giá trị lỗi. Nếu POSITION_NUMBER là một phần nhỏ, nó được giảm xuống giá trị nguyên thấp nhất.
 
Nếu POSITION_NUMBER là một mảng, mỗi đối số giá trị sẽ được đánh giá trong khi áp dụng các chức năng CHỌN.
 
value1, value2, ... giá trị 254 là danh sách các giá trị 1-254 từ đó một giá trị được chọn bởi POSITION_NUMBER của nó. Một giá trị có thể là một số, một tên xác định, một công thức hoặc hàm, một tham chiếu đến một ô hay một giá trị văn bản. Một giá trị có thể là một tài liệu tham khảo nhiều và cũng là một giá trị duy nhất ..
 
 
 
bảng 1
 
Ví dụ 1:
 
= CHOOSE (3, B2, B3, B4, B5, B6) [Công thức]
Trả Laurel, đó là giá trị từ B4 số thứ ba. (Xem Bảng 1)
 
= CHOOSE (4, "Thứ hai", "Thứ ba", "Thứ tư", "Thứ năm", "Thứ sáu", "Thứ bảy", "Chủ nhật") [Công thức]
Trả lại 'thứ năm, đó là số thứ tư.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Làm tổ CHỌN chức năng với các chức năng khác giúp tăng cường đáng kể khả năng sử dụng của nó.
 
 
 
bảng 2
 
Ví dụ 2:
 
= SUM (CHOOSE (2, A2: A5, B2: B4, C2: C3)) [Công thức]
 
Trả 21, đó là tổng tham khảo từ B2 số thứ hai: B4. (Xem bảng 2)
 
Công thức để đánh giá = SUM (B2: B4)
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
bảng 3
 
Ví dụ 3:
 
= SUM (C2: CHỌN (3, C3, C4, C5, C6)) [Công thức]
 
Công thức để đánh giá = SUM (C2: C5)
 
Trả 77, đó là tổng của C2: C5 nơi C5 là tài liệu tham khảo từ các số thứ ba. (Xem bảng 3)
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
bảng 4
 
Ví dụ 4 - làm VLOOKUP Formula Hãy nhìn vào trái, bằng cách kết hợp với CHỌN chức năng:
Soạn một công thức VLOOKUP mà trông bên trái thay vì bên phải: VLOOKUP C4 trong cột A.
 
= VLOOKUP (C4, CHOOSE ({1,2}, C2: C6, A2: A6), 2,0) [Công thức]
 
Công thức trả về 14, giá trị khớp lệnh từ cột A, trong table_array. (Tham khảo bảng 4)
 
CHỌN phần của công thức sắp xếp lại thứ tự của các cột trong table_array.
 
Công thức làm một VLOOKUP trên C4, chọn cột C là cột đầu tiên và cột A là cột thứ hai.
 
iv>  
bảng 3
 
Ví dụ 3:
 
= SUM (C2: CHỌN (3, C3, C4, C5, C6)) [Công thức]
 
Công thức để đánh giá = SUM (C2: C5)
 
Trả 77, đó là tổng của C2: C5 nơi C5 là tài liệu tham khảo từ các số thứ ba. (Xem bảng 3)
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
bảng 4
 
Ví dụ 4 - làm VLOOKUP Formula Hãy nhìn vào trái, bằng cách kết hợp với CHỌN chức năng:
Soạn một công thức VLOOKUP mà trông bên trái thay vì bên phải: VLOOKUP C4 trong cột A.
 
= VLOOKUP (C4, CHOOSE ({1,2}, C2: C6, A2: A6), 2,0) [Công thức]
 
Công thức trả về 14, giá trị khớp lệnh từ cột A, trong table_array. (Tham khảo bảng 4)
 
CHỌN phần của công thức sắp xếp lại thứ tự của các cột trong table_array.
 
Công thức làm một VLOOKUP trên C4, chọn cột C là cột đầu tiên và cột A là cột thứ hai.
 


Hãy like để nhận nhiều bài mới nhất

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơnĐiều mà ai cũng quan tâmHÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

Số lượt xem

Đang online6
Tổng xem1

0982.686.028