học tin học văn phòng

Hướng dẫn bạn download bài tập excel có lời giải cho các phiên bản 2007 2003 2010 2013 mới nhất hay nhất
 
Bạn muốn thực hành excel chưa thể nghiên cứu hay tạo cho mình list bài tập excel để làm. bạn cần tìm danh sách bài tập excel có lời giải để so sánh luôn. 
 
1. Tính tổng số điểm của mỗi học sinh Trong G3 tế bào viết công thức:
 
= SUM (D3: F3) Nhấn Enter và Click để kéo nó xuống cho đến ô cuối cùng của bảng dữ liệu
 
2.Display từ "thất bại" nếu học sinh thất bại và "Pass" nếu sinh viên được thông qua vào cột Mention. học sinh được coi là thất bại nếu tổng của họ là ít hơn 30. nếu không, họ đi qua. trong ô H3 viết công thức:  = IF ($ G3 <30, "Fail", " Vượt qua ") Nhấn Enter và Click để kéo nó xuống cho đến ô cuối cùng của bảng dữ liệu
 
3. Đếm số lượng sinh viên thất bại trong tế bào A13 ghi "Số sinh viên thất bại:" Trong B13 tế bào viết công thức: = COUNTIF ($ H3: $ H10, "Fail") Nhấn Enter
 
4. Đếm số lượng sinh viên đã qua Trong tế bào A14 ghi "# của sinh viên thông qua. Trong B14 tế b&agr ve;o viết công thức: = COUNTIF ($ H3: $ H10," Pass ") Nhấn Enter
 
5. Tính tỷ lệ học sinh người đã thất bại trong tế bào A15 viết "% sinh viên không thành công" trong B15 tế bào viết công thức: = B13 / COUNTA ($ H3: $ H10) Nhấn Enter Định dạng tế bào trong tỷ lệ
 
6. Tính tỷ lệ học sinh người đã qua trong tế bào A16 ghi "% của truyền sinh viên " trong ô B16 viết công thức: = B14 / COUNTA ($ H3: $ H10) Nhấn Enter Định dạng tế bào trong tỷ lệ phần trăm
 
List danh sách bài tập excel: Download bài tập excel có lời giải


Hãy like để nhận nhiều bài mới nhất

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơnHÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

Số lượt xem

Đang online22
Tổng xem1

0982.686.028