học tin học văn phòng

Định dạng kiểu bảng trong PowerPoint 2007

 
Để thay đổi bảng shading:
 
Chọn bảng.
 
Chọn Thiết kế tab.
 
Chọn hàng hoặc cột mà bạn muốn thay đổi.
 
Nhấp vào Shading lệnh trong nhóm Table Styles.
 
/pp07_shading
 
Di chuyển con trỏ lên một tùy chọn màu sắc cho thấy một bản xem trước trực tiếp của màu sắc trên slide.
 
Nhấn vào một màu sắc để chọn nó.
 
HOẶC chọn:
 
Không Fill : Tùy chọn này sẽ để lại mục đã chọn mà không có một màu sắc.
 
Nhiều Điền Màu sắc : Điều này mở ra một hộp thoại lựa chọn màu sắc bạn có thể sử dụng như là một màu bóng.
 
Hình ảnh : Điều này mở hộp thoại Insert Picture. Từ đây, bạn có thể chọn một hình ảnh từ máy tính của bạn để sử dụng như là bóng râm.
 
Gradient : Đây sẽ hiển thị một menu con của các t&u rave;y chọn Gradient khác nhau mà có thể thay đổi thế nào màu sắc bóng mờ xuất hiện.
 
Textures : Đây sẽ hiển thị một menu con của nhiều kết cấu, bạn có thể áp dụng cho các sản phẩm được chọn.
 
Để áp dụng một biên giới:
 
Chọn bảng.
 
Chọn Thiết kế tab.
 
Chọn hàng hoặc cột mà bạn muốn thay đổi. Trong ví dụ này, chúng tôi muốn thêm một dòng bên dưới hàng ghế đầu tiên, vì vậy chúng tôi sẽ chọn hàng đầu.
 
Nhấp vào Borders lệnh trong nhóm Table Styles.
 
Chọn một tùy chọn biên giới từ trình đơn. Trong ví dụ này, chúng ta sẽ chọn dưới biên giới để áp dụng đường viền để dưới cùng của hàng đầu tiên.
 
pp07_borders
 
Để áp dụng hiệu ứng bảng:
 
Chọn bảng.
 
Chọn Thiết kế tab.
 
Chọn hàng hoặc cột mà bạn muốn thay đổi.
 
Nhấp vào Hiệu lệnh. Một menu sẽ xuất hiện.
 
Chọn một tùy chọn menu. Các tùy chọn là: di Bevel , bóng , và Reflection . Điều này sẽ hiển thị một menu con.
 
pp07_effects

Chọn một tùy chọn hiệu ứng từ menu con.

hấp vào Hiệu lệnh. Một menu sẽ xuất hiện.
 
Chọn một tùy chọn menu. Các tùy chọn là: di Bevel , bóng , và Reflection . Điều này sẽ hiển thị một menu con.
 
pp07_effects

Chọn một tùy chọn hiệu ứng từ menu con.Hãy like để nhận nhiều bài mới nhất

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơnKHOÁ HỌC TIN HỌC

Dịch vụ

Điều mà ai cũng quan tâm

Đào tạo excel

Đào Tạo powerpointĐào Tạo powerpoint

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

Số lượt xem

Đang online7
Tổng xem1

0982.686.028