tin-hoc-gia-phat

Để thay đổi hướng trang trong excel 2013

 
Excel cung cấp hai tùy chọn hướng trang: Hướng ngang, hướng dọc . Cảnh định hướng trang theo chiều ngang , trong khi chân dung định hướng trang theo chiều dọc . Chân dung đặc biệt hữu ích cho các bảng tính với rất nhiều hàng , trong khi cảnh quan là tốt nhất cho các bảng tính với rất nhiều cột . Trong ví dụ dưới đây, hướng dọc hoạt động tốt nhất vì bảng tính bao gồm các hàng hơn cột.
 
Nhấp vào Page Layout tab trên Ribbon .
 
Chọn Hướng lệnh, sau đó chọn một trong hai chân dung hoặc phong cảnh từ trình đơn thả xuống.
 
/page_orient_choose
 
Định hướng trang của bảng tính sẽ được thay đổi.
 


Hãy like để nhận nhiều bài mới nhất

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

0982.686.028