tin-hoc-gia-phat

Để sử dụng Bold, Italic, Underline và lệnh powerpoint 2007

 
Chọn văn bản bạn muốn thay đổi.
 
Nhấp vào Bold , Italic, hoặc gạch chân lệnh trong nhóm Font trên tab Home.
 
pp07_bold
 
Nhấp vào lệnh một lần nữa để loại bỏ các định dạng.
 
lệnh font khác
 
pp07_formatting
 
Tăng cỡ chữ : Tăng kích thước font chữ của văn bản đã chọn cỡ chữ tiêu chuẩn tiếp theo
 
Giảm cỡ chữ : Giảm kích thước font chữ của văn bản đã chọn cỡ chữ tiêu chuẩn tiếp theo
 
Xóa tất cả định dạng : Loại bỏ định dạng thay đổi gần đây
 
Gạch ngang : Làm cho một dòng thông qua văn bản
 
Văn bản của Shadow : Thêm một bóng thả cho văn bản
 
Thay đổi trường hợp : Cho phép bạn thử các tùy chọn hoa khác mà không cần phải xóa và nhập lại chữ hay lời
 
Để thay đổi sự liên kết văn bản:
 
Chọn văn bản bạn muốn thay đổi.
 
Chọn một trong bốn tùy chọn liên kết từ nhóm Paragraph trên tab Home.
 
Align Text Left: Canh lề văn bản đã chọn vào lề trái
 
Center: Canh lề văn bản một khoảng cách bằng nhau từ lề trái và phải
 
Align Text Right: Canh lề văn bản đã chọn vào lề phải
 
pp07_alignment
 
Các lệnh chỉnh sắp xếp văn bản trong thời hạn giữ chỗ hoặc hộp văn bản nó nằm ở đâu chứ không phải trên slide.
 
 
 


Hãy like để nhận nhiều bài mới nhất

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

0982.686.028