tin-hoc-gia-phat

Để chèn cột trong excel 2013

 
Chọn cột hướng bên phải, nơi bạn muốn cột mới xuất hiện. Ví dụ, nếu bạn muốn chèn một cột giữa cột D và E, chọn cột E.
 
mod_column_insert_click
 
Nhấp vào Insert lệnh trên Trang chủ tab.
 
mod_row_insert_command
 
Các cột mới sẽ xuất hiện bên trái của cột được chọn.
 
mod_column_insert_done
 
Khi chèn các hàng và cột, chắc chắn rằng bạn chọn toàn bộ hàng hoặc cột bằng cách nhấn vào tiêu đề. Nếu bạn chỉ chọn một ô trong hàng hoặc cột, chèn lệnh sẽ chỉ chèn một tế bào mới. 


Hãy like để nhận nhiều bài mới nhất

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

0982.686.028