học tin học văn phòng

Chức năng TRÁI (Worksheet / VBA)

 
Excel chức năng TRÁI có thể được sử dụng như là một chức năng bảng tính và một hàm VBA. Các chức năng LEFT trả số quy định của ký tự trong một chuỗi văn bản, bắt đầu từ hầu hết bên trái ký tự đầu tiên hay. Sử dụng chức năng này để trích xuất một tiểu chuỗi từ phần bên trái của một chuỗi văn bản. Cú pháp: LEFT (text_string, char_numbers) . Nó là cần thiết để đề cập đến các text_string lập luận đó là chuỗi văn bản mà từ đó bạn muốn trích xuất số quy định của ký tự. Các lập luận char_numbers là tùy chọn (khi sử dụng như là một chức năng bảng tính), trong đó xác định số lượng ký tự cần trích từ chuỗi văn bản. Giá trị char_numbers phải bằng hoặc lớn hơn không; nếu nó lớn hơn chiều dài của chuỗi văn bản, chức năng TRÁI sẽ trả lại chuỗi văn bản trong sự đầy đủ; nếu bỏ qua, nó sẽ mặc định 1. Trong khi sử dụng như là một hàm VBA, nó là cần thiết để xác định cả hai đối tượng, và nếu text_string chứa Null, chức năng cũng trả về Null.
 
 
Ví dụ:
 
Ô A1 chứa chuỗi văn bản "James Bond".
 
= LEFT (A1,7)
Returns "James B", đó là 7 ký tự đầu tiên. Lưu ý rằng không gian này đư c tính là một tính cách riêng biệt.
 
= LEFT (A1,15)
Returns "James Bond", đó là tất cả các ký tự trong ô A1, bởi vì số 15 quy định tại các chức năng vượt quá độ dài chuỗi 10 ký tự.
 
= LEFT (A1)
Trả "J", một nhân vật duy nhất. Không xác định số ký tự, sẽ mặc định 1.


Hãy like để nhận nhiều bài mới nhất

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơnHÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

Số lượt xem

Đang online12
Tổng xem1

0982.686.028