học tin học văn phòng

Cập nhật một PivotTable excel 2003

 
Nếu thay đổi được thực hiện cho các dữ liệu nguồn mà PivotTable dựa trên, PivotTable cần phải tự làm mới. Nó không tự động cập nhật.
 
Làm mới dữ liệu PivotTable
 
Chọn một ô trong PivotTable
 
Nhấp vào Refresh Data nút trên thanh công cụ PivotTable
 
/cap-nhat-pivotable
 
Các cập nhật PivotTable với những thay đổi đối với dữ liệu nguồn.
 
Thay đổi nguồn dữ liệu PivotTable
 
Có thể thay đổi dữ liệu nguồn mà PivotTable dựa trên.
 
Chọn một ô trong PivotTable
 
Nhấp vào PivotTable nút trên thanh công cụ PivotTable và sau đó nhấp vào PivotTable thuật sĩ
 
cap-nhat-wizard
 
Bước 3 của PivotTablePivotChart Wizard xuất hiện
 
Bấm Trở lại
 
Các nguồn dữ liệu hiện tại được hi n thị trên bước 2 và một đường chấm chấm di chuyển quanh phạm vi trên tờ giấy.
 
change_source
 
Chọn một loạt dữ liệu mới và nhấp vào Kết thúc
 
Các cập nhật PivotTable với dữ liệu từ các nguồn mới của nó.
 
>> Mời bạn tham khảo thêm: Thay đổi thuộc tính pivotable
 
 


Hãy like để nhận nhiều bài mới nhất

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn



HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

Số lượt xem

Đang online6
Tổng xem1

0982.686.028