học tin học văn phòng

EXCEL 2007 TẬP: LOOKUP VLOOKUP HLOOKUP

 

Lookup VLOOKUP HLOOKUP

 
 
Trong bài tập này, bạn sẽ học cách sử dụng Lookup, HLOOKUP, VLOOKUP và chức năng để tìm giá trị trong một bảng dữ liệu.
 
1.Display tên của khách hàng đã mua sản phẩm với OrderID = 10.332   Trong A16 tế bào viết công thức: 
= LOOKUP (10.332, A2: A15, B2: B15) Lưu ý: Dữ liệu trong A2: A99 cần phải được sắp xếp theo thứ tự tăng dần
 
 
2.Display tên của nhân viên xử lý lệnh này  Trong A17 tế bào viết công thức:  = LOOKUP (10.332, A2: A15, C2: C15)
 
 
3.Display ngày lệnh này  Trong A18 tế bào viết công thức: = LOOKUP (10.338, A2: A15, D2: D15)
 
 
4.Display các OrderID trong hàng thứ 10 của bảng  Trong A19 tế bào viết công thức: = HLOOKUP ( "OrderID", A1: F15,10, FALSE)
 
 
5.Display tên của khách hàng và yêu cầu dateof lệnh này Trong A20 tế bào viết công thức: = VLOOKUP (A19, A2: F15,2, FALSE) 
 
Trong A21 tế bào viết công thức: = VLOOKUP (A19, A2: F15,5, FALSE )
 
 
Syntax: iv>
LOOKUP(lookup_value,lookup_vector,result_vector) 
VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,range_lookup)
HLOOKUP(lookup_value,table_array,row_index_num,range_lookup)


Hãy like để nhận nhiều bài mới nhất

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơnHÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

Số lượt xem

Đang online6
Tổng xem1

0982.686.028