học tin học văn phòng

EXECISES EXCEL 2007: LỌC DỮ LIỆU CÓ ĐIỀU KIỆN

 

Lọc dữ liệu có điều kiện

 
Trong bài tập này, bạn sẽ học để lọc dữ liệu với các điều kiện khác nhau bằng cách sử dụng bộ lọc nâng cao. Để áp dụng bộ lọc chính xác, bạn phải sao chép văn bản tiêu đề của bảng dữ liệu để đặt ở một vị trí thích hợp (ví dụ như ở dưới cùng của bảng dữ liệu. Theo văn bản tiêu đề, bạn cần cung cấp các điều kiện để lọc dữ liệu. Mỗi điều kiện được dựa trên mỗi câu hỏi.
 
 

Excel 2007 lọc dữ liệu 

 
1.Show học sinh có điểm số cuối cùng lớn hơn 30 
 
Bước 1: Chọn các ô A2: G12 
 
Bước 2: Nhấp vào dữ liệu menu-> Click nâng cao ... trong Sắp xếp và lọc và nhóm> Trong các tiêu chí, gõ hoặc chọn $ F $ 13: $ F $ 14
 
2.Show học sinh có điểm số cuối cùng ít hơn 20 Đỗ như tại điểm 1. Sự khác biệt là cung cấp $ F $ 15:. $ F $ 16 tiêu chí hộp
 
3.Show sinh viên với tên của họ bắt đầu với chữ S trong các tiêu chí, gõ : $ C $ 17: 18 $ C $
 
4.Show nữ sinh viên có điểm số cuối cùng lớn hơn 25 Tr ng các tiêu chí, gõ: $ C $ 19: $ F $ 20
 
5.Show nam sinh viên có điểm số cuối cùng lớn hơn 25 Trong các tiêu chí, gõ : $ C $ 21: $ F $ 22
 
6.Show chỉ nữ sinh Trong tiêu chí, gõ: $ C $ 23: $ C $ 24
 
List danh sách: Bài tập excel 
 
lọc dữ liệu trong excel 2007 có điều kiện
 
cách lọc dữ liệu có điều kiện trong excel 2007
 
hướng dẫn cách lọc dữ liệu trong excel 2007
 
trích lọc dữ liệu trong excel 2007
 
hàm lọc dữ liệu trong excel 2007
 
muốn lọc dữ liệu trong excel 2007
 
lọc dữ liệu trùng trong excel 2007
 
trích lọc dữ liệu trong excel 2010

 Hãy like để nhận nhiều bài mới nhất

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơnHÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

Số lượt xem

Đang online6
Tổng xem1

0982.686.028