học tin học văn phòng

BÀI TẬP EXCEL 2007 DSUM DCOUNT DAVERAGE - 2010 - 2013

 
1. Đếm số cây của Apple với chiều cao lớn hơn 10 
 
Trong tế bào G1 ghi công thức:  = DCOUNTA (A1: E7, "Tree", A9: 10) 
 
2. Đếm số cây Pear rằng chiều cao của họ là lớn hơn 11 và tuổi của họ lớn hơn 9 = DCOUNTA (A1: E7, "Tree", A11: C12)
 
3. Đếm số cây của Apple giữa cao 10 và 16 Trong ô G3 ghi công thức: = DCOUNTA (A1: E7, "Tree", A13: F14)
 
4. Tính toán lợi nhuận tối đa của cây của Apple Trong G4 tế bào viết công thức: = DMAX (A1: E7, "lợi nhuận", A15: A16)
 
5. Tính toán lợi nhuận tối đa của Apple và Pear cây Trong G5 tế bào viết công thức: = DMAX (A1: E7, "lợi nhuận", A15: B17)
 
6. Tính tổng lợi nhuận của cây Apple với độ cao lớn hơn 8 Trong G6 tế bào viết công thức: = DSUM (A1: E7, "lợi nhuận", A18: B19)
 
7. Tính hiệu suất trung bình của cây Apple qua 10 feet chiều cao Trong G7 tế bào viết công thức: = DAVERAGE (A1: E7, "Yield", A20: B21)
 
8. Tính tổng lợi nhuận của Cherry và Apple cây Trong G8 tế bào viết
 


Hãy like để nhận nhiều bài mới nhất

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơnHÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

Số lượt xem

Đang online8
Tổng xem1

0982.686.028