tin-hoc-gia-phat

BÀI TẬP EXCEL 2007 DSUM DCOUNT DAVERAGE - 2010 - 2013

 
1. Đếm số cây của Apple với chiều cao lớn hơn 10 
 
Trong tế bào G1 ghi công thức:  = DCOUNTA (A1: E7, "Tree", A9: 10) 
 
2. Đếm số cây Pear rằng chiều cao của họ là lớn hơn 11 và tuổi của họ lớn hơn 9 = DCOUNTA (A1: E7, "Tree", A11: C12)
 
3. Đếm số cây của Apple giữa cao 10 và 16 Trong ô G3 ghi công thức: = DCOUNTA (A1: E7, "Tree", A13: F14)
 
4. Tính toán lợi nhuận tối đa của cây của Apple Trong G4 tế bào viết công thức: = DMAX (A1: E7, "lợi nhuận", A15: A16)
 
5. Tính toán lợi nhuận tối đa của Apple và Pear cây Trong G5 tế bào viết công thức: = DMAX (A1: E7, "lợi nhuận", A15: B17)
 
6. Tính tổng lợi nhuận của cây Apple với độ cao lớn hơn 8 Trong G6 tế bào viết công thức: = DSUM (A1: E7, "lợi nhuận", A18: B19)
 
7. Tính hiệu suất trung bình của cây Apple qua 10 feet chiều cao Trong G7 tế bào viết công thức: = DAVERAGE (A1: E7, "Yield", A20: B21)
 
8. Tính tổng lợi nhuận của Cherry và Apple cây Trong G8 tế bào viết
 
Download tải về: bài tập excel


Hãy like để nhận nhiều bài mới nhất

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

0982.686.028