học tin học văn phòng

Đào Tạo powerpoint
Themes trên tab Design trong PowerPoint 2007

Themes trên tab Design trong PowerPoint 2007

Hướng dẫn tạo Themes trên tab Design trong PowerPoint 2007 chuyển các slide nhanh chóng
Thay đổi mặc định Theme trong PowerPoint 2007

Thay đổi mặc định Theme trong PowerPoint 2007

Hướng dẫn Thay đổi mặc định Theme trong PowerPoint 2007, cài đặt thêm các theme đẹp nhất cho bạn
di chuyển văn bản trong PowerPoint 2007

di chuyển văn bản trong PowerPoint 2007

Hướng dẫn bạn cách di chuyển văn bản trong PowerPoint 2007
Hộp văn bản trong PowerPoint 2007

Hộp văn bản trong PowerPoint 2007

Hướng dẫn bạn làm quen với Hộp văn bản trong PowerPoint 2007
Để sử dụng Bold, Italic, Underline và lệnh

Để sử dụng Bold, Italic, Underline và lệnh

Hướng dẫn lệnh Để sử dụng Bold, Italic, Underline và lệnh powerpoint 2007
vấn đề cơ bản văn bản Trong PowerPoint 2007

vấn đề cơ bản văn bản Trong PowerPoint 2007

vấn đề cơ bản văn bản Trong PowerPoint 2007 như : Để chèn văn bản, Để xóa văn bản, Để chọn văn bản, Để định dạng cỡ chữ
Vấn đề Slide basics powerpoint 2007

Vấn đề Slide basics powerpoint 2007

Làm quen với Vấn đề Slide basics powerpoint 2007
Vấn đề cơ bản trượt Slides powerpoint 2007

Vấn đề cơ bản trượt Slides powerpoint 2007

Hướng dẫn làm quen với Vấn đề cơ bản trượt Slides powerpoint 2007
Tạo bài thuyết trình mới trên powerpoint 2007

Tạo bài thuyết trình mới trên powerpoint 2007

Hướng dẫn làm và Tạo bài thuyết trình mới trên powerpoint 2007
Nút Microsoft Office đơn trên PowerPoint 2007

Nút Microsoft Office đơn trên PowerPoint 2007

Hướng dẫn làm quen với Nút Microsoft Office đơn trên PowerPoint 2007
Các thanh công cụ Quick Access và Ribbon

Các thanh công cụ Quick Access và Ribbon

Bạn cần làm quen ngay với Các thanh công cụ Quick Access và Ribbon PowerPoint 2007
Khám phá các cửa sổ PowerPoint 2007

Khám phá các cửa sổ PowerPoint 2007

Bước đầu bạn cần phải Khám phá các cửa sổ PowerPoint 2007 làm quen dần với các công cụ
Xem slide trong Slide Show view powerpoint 2003

Xem slide trong Slide Show view powerpoint 2003

Hướng dẫn bạn Xem slide trong Slide Show view powerpoint 2003
Thay đổi và xem các slide trong Outline view

Thay đổi và xem các slide trong Outline view

Hướng dẫn bạn cách Thay đổi và xem các slide trong Outline view powerpoint 2003
Làm việc với các slide trong chế độ Normal

Làm việc với các slide trong chế độ Normal

Bạn muốn Làm việc với các slide trong chế độ Normal PowerPoint 2003 chưa biết làm như thế nào
Trượt Sorter view trong powerpoint 2003

Trượt Sorter view trong powerpoint 2003

Hướng dẫn sử dụng chế độ Trượt Sorter view trong powerpoint 2003
Xóa một slide trong powerpoint 2003

Xóa một slide trong powerpoint 2003

Hướng dẫn Xóa một slide trong powerpoint 2003
Sao chép một slide powerpoint 2003

Sao chép một slide powerpoint 2003

Làm sao để có thể Sao chép một slide powerpoint 2003 trên sidle của mình
Chèn một slide mới vào powerpoint 2003

Chèn một slide mới vào powerpoint 2003

Hướng dẫn làm việc và tạo ra rồi Chèn một slide mới vào powerpoint 2003
Làm việc với placeholders

Làm việc với placeholders

Bắt đầu Làm việc với placeholders powerpoint 2003 làm quen với công cụ trình chiếu, nhập văn bản
Chọn một slide layout PowerPoint 2003

Chọn một slide layout PowerPoint 2003

Hướng dẫn bạn Chọn một slide layout PowerPoint 2003 đẹp nhất cho bài trình chiếu của mình
Tạo một slide trình chiếu PowerPoint 2003

Tạo một slide trình chiếu PowerPoint 2003

Hướng dẫn cách Tạo một slide trình chiếu PowerPoint 2003 đơn giản hiểu quả
Menu thả xuống PowerPoint 2003

Menu thả xuống PowerPoint 2003

Bạn cần làm quen với Menu thả xuống PowerPoint 2003 trước tiên khi làm powerpoint
Sử dụng khung tác vụ PowerPoint 2003

Sử dụng khung tác vụ PowerPoint 2003

Hướng dẫn Sử dụng khung tác vụ PowerPoint 2003 làm quen hay nhất
Các cửa sổ nhiệm vụ PowerPoint 2003

Các cửa sổ nhiệm vụ PowerPoint 2003

Làm quen với Các cửa sổ nhiệm vụ PowerPoint 2003
123


HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

Số lượt xem

Đang online14
Tổng xem1

0982.686.028