học tin học văn phòng

7 Hàm chức năng cube cần biết thường dùng nhất

Bạn đã từng sử dụng các hàm chức năng cube này chưa? Tôi tin chắc nhiều bạn sử dụng hàm excel này nhưng bạn chưa biết nó là hàm excel gì?
 
 
chức năng CUBEKPIMEMBER
 
Trả về một tài sản chỉ số hiệu suất (KPI) phím và hiển thị tên KPI trong tế bào. Một KPI là một phép đo định lượng, chẳng hạn như lợi nhuận gộp hàng tháng hoặc hàng quý thay đổi nhân viên, được sử dụng để giám sát hoạt động của một tổ chức.
 
chức năng CUBEMEMBER
 
Trả về một thành viên hoặc tuple từ khối lập phương. Sử dụng để xác nhận rằng các thành viên hoặc tuple tồn tại trong khối lập phương.
 
chức năng CUBEMEMBERPROPERTY
 
Trả về giá trị của một tài sản thành viên từ các khối. Sử dụng để xác nhận rằng một tên thành viên tồn tại trong khối lập phương và trả lại tài sản quy định thành viên này.
 
chức năng CUBERANKEDMEMBER
 
Trả về thứ n hoặc được xếp hạng, thành viên trong tập hợp. Sử dụng để quay trở lại một hoặc nhiều yếu tố trong m t tập hợp, chẳng hạn như độ bán hàng đầu hoặc 10 sinh viên hàng đầu.
 
chức năng CUBESET
 
Định nghĩa một tập tính toán của các thành viên hoặc các tuple bằng cách gửi một biểu thức thiết lập để lập phương trên máy chủ, mà tạo ra các thiết lập, và sau đó trả về thiết lập cho Microsoft Office Excel.
 
chức năng CUBESETCOUNT
 
Trả về số lượng các mục trong tập hợp.
 
chức năng CUBEVALUE
 
Trả về một giá trị tổng hợp từ các khối.
 
>> Mời bạn tham khảo: 26 bài tập excel nâng cao sử dụng hàm CUBE


Hãy like để nhận nhiều bài mới nhất

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơnHÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

Số lượt xem

Đang online6
Tổng xem1

0982.686.028