học tin học văn phòng

Các hàm excel quan trọng trong cơ sở dữ liệu 

Nếu bạn thường xuyên sử dụng và xây dựng cơ sở dữ liệu trên excel bạn chắc chắn cần biết các hàm sau đây
 
hàm DAVERAGE
 
Trả về trung bình các mục cơ sở dữ liệu được lựa chọn
 
hàm DCOUNT
 
Đếm tế bào có chứa số trong một cơ sở dữ liệu
 
hàm DCOUNTA
 
Đếm nonblank tế bào trong một cơ sở dữ liệu
 
hàm DGET
 
Chiết xuất từ ​​một cơ sở dữ liệu một hồ sơ duy nhất phù hợp với các tiêu chuẩn quy định
 
hàm DMAX
 
Trả về giá trị tối đa từ cơ sở dữ liệu các mục chọn
 
hàm DMIN
 
Trả về giá trị tối thiểu từ mục cơ sở dữ liệu được lựa chọn
 
chức năng DPRODUCT
 
Nhân các giá trị trong một lĩnh vực cụ thể của các hồ sơ phù hợp với các tiêu chí trong một cơ sở dữ liệu
 
chức năng DSTDEV
 
Ước lượng độ lệch chuẩn dựa trên một mẫu cá c mục cơ sở dữ liệu được lựa chọn
 
hàm DSTDEVP
 
Tính độ lệch chuẩn dựa trên toàn bộ dân số các mục cơ sở dữ liệu được lựa chọn
 
hàm DSUM
 
Thêm những con số trong cột lĩnh vực của các bản ghi trong cơ sở dữ liệu phù hợp với các tiêu chí
 
chức năng DVAR
 
Ước tính phương sai dựa trên một mẫu từ cơ sở dữ liệu các mục chọn
 
hàm DVARP
 
Tính phương sai dựa trên toàn bộ dân số các mục cơ sở dữ liệu được lựa chọn
 
>> Mời bạn tham khảo: 26 bài tập excel cơ bản nhất có sử dụng hàm cơ sở dữ liệu


Hãy like để nhận nhiều bài mới nhất

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơnHÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

Số lượt xem

Đang online8
Tổng xem1

0982.686.028