học tin học văn phòng

10 hàm trong excel 2007 hay dùng nhất hiện nay

Nếu bạn đang sử dụng các phiên bản excel bạn nên biết 10 hàm này. Đây là 10 hàm excel bạn hay dùng nhất hiện nay. Trên tất cả các phiên bản excel 2003 2007 2010 2013 mới nhất là 2016 bạn đều cần sử dụng tới chúng:
 
hàm SUM
 
Sử dụng chức năng này để thêm các giá trị trong các tế bào.
 
hàm IF
 
Sử dụng chức năng này để trả lại một giá trị nếu điều kiện là đúng và giá trị khác nếu nó sai. Dưới đây là một đoạn video về cách sử dụng hàm IF .
 
hàm LOOKUP
 
Sử dụng chức năng này khi bạn cần phải xem xét trong một hàng hoặc một cột và tìm thấy một giá trị từ vị trí tương tự trong một hàng thứ hai hoặc cột.
 
hàm VLOOKUP
 
Sử dụng chức năng này khi bạn cần phải tìm thấy những điều trong một bảng hoặc một dải bởi hàng. Ví dụ, tìm kiếm tên của một nhân viên theo số lượng nhân viên của mình, hoặc tìm số điện thoại của mình bằng cách tìm tên cuối cùng của mình (giống như một cuốn sá h điện thoại). Xem video này về việc sử dụng VLOOKUP .
 
hàm MATCH
 
Sử dụng chức năng này để tìm kiếm một mục trong một loạt các tế bào, và sau đó trở về vị trí tương đối của mặt hàng đó trong phạm vi. Ví dụ, nếu dãy A1: A3 chứa các giá trị 5, 7 và 38, sau đó công thức = MATCH (7, A1: A3,0) trả về số 2, vì 7 là mục thứ hai trong phạm vi.
 
CHỌN chức năng
 
Sử dụng chức năng này để chọn một trong lên đến 254 giá trị dựa trên các số chỉ mục. Ví dụ, nếu value1 qua value7 là những ngày trong tuần, Choose trả một trong những ngày mà một số giữa 1 và 7 được sử dụng index-num.
 
hàm DATE
 
Sử dụng chức năng này để trả lại số tuần tự thể hiện một ngày cụ thể. Chức năng này rất hữu ích nhất trong tình huống mà các năm, tháng, ngày và được cung cấp bởi công thức hoặc tham chiếu ô. Ví dụ, bạn có thể có một bảng tính có chứa ngày tháng trong một định dạng mà Excel không nhận ra, chẳng hạn như NămThángNgày.
 
Sử dụng các DATEDIF chức năng để tính số ngày, tháng, hoặc nhiều năm giữa hai ngày.
 
NGÀY chức năng
 
Sử dụng chức năng này để trả lại số ngày giữa hai ngày.
 
TÌM, chức năng FINDB
 
TÌM và FINDB xác định vị trí chuỗi một văn bản trong một chuỗi văn bản thứ hai. Họ trả lại số vị trí bắt đầu của chuỗi văn bản đầu tiên từ các ký tự đầu tiên của chuỗi văn bản thứ hai.
 
hàm INDEX
 
Sử dụng chức năng này để trả lại một giá trị hoặc tham chiếu đến một giá trị từ bên trong một bảng hoặc phạm vi.
 
>> Mời bạn tham khảo: Bài tập hàm excel 2007
chức năng
 
Sử dụng chức năng này để trả lại số ngày giữa hai ngày.
 
TÌM, chức năng FINDB
 
TÌM và FINDB xác định vị trí chuỗi một văn bản trong một chuỗi văn bản thứ hai. Họ trả lại số vị trí bắt đầu của chuỗi văn bản đầu tiên từ các ký tự đầu tiên của chuỗi văn bản thứ hai.
 
hàm INDEX
 
Sử dụng chức năng này để trả lại một giá trị hoặc tham chiếu đến một giá trị từ bên trong một bảng hoặc phạm vi.
 
>> Mời bạn tham khảo: Bài tập hàm excel 2007


Hãy like để nhận nhiều bài mới nhất

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơnĐiều mà ai cũng quan tâmHÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

Số lượt xem

Đang online7
Tổng xem1

0982.686.028