học tin học văn phòng

Trong 3 trường hợp được ủy quyền quyết toán TNCN dưới đây cá nhân có thể ủy quyền cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân chi trả thu nhập thực hiện quyết toán thuế thay

03 Trường hợp được ủy quyền quyết toán TNCN mới nhất

3 Trường hợp được ủy quyền quyết toán TNCN

*Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên

Cá nhân chỉ có thu nhập phát sinh từ tiền lương, tiền công và ký HĐLĐ có thời hạn từ 03 tháng trở lên. Tại một tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân chi trả thu nhập. Và thực tế đang làm việc tại đó vào đúng thời điểm ủy quyền quyết toán thuế. Kể cả các trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm tại nơi ký hợp đồng lao động.

* Cá nhân có các khoản thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân hàng tháng không quá 10 triệu đồng

Cá nhân có thu nhập phát sinh từ tiền lương, tiền công đã ký HĐLĐ có thời hạn từ 03 tháng trở lên. Tại một tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân chi trả thu nhập. Và thực tế đang làm việc tại đó vào đúng thời điểm ủy quyền quyết toán thu . Kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm. Đồng thời cá nhân có các khoản thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân hàng tháng trong năm không quá 10 triệu đồng. Đã được các đơn vị chi trả thu nhập đó thực hiện khấu trừ thuế 10%. Mà không có yêu cầu quyết toán thuế đối với các khoản thu nhập này.

* Người lao động chuyển đơn vị làm việc từ tổ chức cũ đến tổ chức mới

Cá nhân là người lao động được người sử dụng lao động điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới. Trong các trường hợp tổ chức cũ thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp theo quy định. Cuối năm người lao động có đề nghị ủy quyền quyết toán thuế. Thì tổ chức mới đó phải thu lại các chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Do tổ chức trước đây đã cấp cho người lao động (nếu có). Các chứng từ này được sử dụng làm căn cứ để tổng hợp thu nhập, số thuế đã khấu trừ và thực hiện quyết toán thuế thay cho người lao động.

Quy định ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Như vậy, các cá nhân có thể ủy quyền cho doanh nghiệp nơi mình làm việc. Thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân với điều kiện HĐLĐ đã ký có thời hạn từ 03 tháng trở lên. Người lao động vãn đang làm việc tại doanh nghiệp vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế. Người lao động có thu nhập phát sinh từ tiền lương, tiền công chỉ tại doanh nghiệp đó. Hoặc các nguồn thu nhập vãng lai bình quân hàng tháng không quá 10 triệu đồng. Và đã thực hiện khấu trừ thuế TNCN bởi các tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập vãng lai đó.

ecirc;n. Người lao động vãn đang làm việc tại doanh nghiệp vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế. Người lao động có thu nhập phát sinh từ tiền lương, tiền công chỉ tại doanh nghiệp đó. Hoặc các nguồn thu nhập vãng lai bình quân hàng tháng không quá 10 triệu đồng. Và đã thực hiện khấu trừ thuế TNCN bởi các tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập vãng lai đó.Hãy like để nhận nhiều bài mới nhất

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơnHÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

Số lượt xem

Đang online16
Tổng xem1

0982.686.028