Trung Tâm Đào Tạo Tin Học Văn Phòng Hà Nội

Công thức cho số Row của các giá trị văn bản mới nhất

Công thức cho số Row của các giá trị văn bản mới nhất

Công thức cho số Row của các giá trị văn bản mới nhất Số lợi nhuận công thức dãy giá trị văn bản cuối cùng trong cột, đó là 9. (Xem bảng 3).
Sử dụng Filters trong excel 2016

Sử dụng Filters trong excel 2016

Hướng dẫn bạn cách Sử dụng Filters trong excel 2016
0982.686.028